Kontakt
20.11.2023

30. 6. 2023 byla zahájena 1. etapa modernizace teplovodu v Loučce, která je již nezbytná z hlediska zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody z kotelny Loučka. Investice by měla mít díky téměř úplnému snížení tepelných ztrát a odstranění netěsností příznivý dopad na výslednou cenu tepelných energií pro všechny odběratele tepla městského tepelného hospodářství.

Práce byly dokončeny na podzim 2023 a v režimu, aby v době realizace co nejméně omezily dodávku teplé vody a užívání veřejných komunikací.

Výměna podzemního teplovodu Loučka – I. etapa

Náklady: 11,6 mil. Kč bez DPH