Kontakt
12.9.2023

Stávající dva plynové kotle budou nahrazeny novými kondenzačními kotli s nižším výkonem, dle stávajících potřeb tepla. Současně s výměnou kotlů bude řešena částečná rekonstrukce potrubních rozvodů, úprava na rozvodu zemního plynu v místnosti kotelny, úpravy na kouřovodech včetně vyvložkování komínů a nutné stavební úpravy.

Realizace: 2023

Předpokládané náklady: 1,1 mil. Kč bez DPH