Kontakt
19.5.2023

Modernizace stávající kotelny Revoluční 1525/6 pro vytápění bytového domu města Nový Jičín. Nově budou osazeny 3 závěsné plynové kondenzační kotle.

Realizace: 2023

Předpokládané náklady: 2,9 mil. Kč s DPH