Kontakt
18.5.2023

Výměna podzemního teplovodu Loučka – I. etapa

Realizace: 2023+

Předpokládané náklady: 14,5 mil. Kč s DPH