Kontakt
18.5.2023

Záměrem je rekonstrukce a rozšíření rozvodů veřejného osvětlení na ul. Smetanovy sady a ul. Skalky zemním kabelovým vedením s napojením ze stávajícího rozvaděče RVO na ul. Smetanovy sady. Současně bude do společného výkopu uložena chránička HDPE 40 v délce 361 m pro vedení sítě elektronických komunikací – optického kabelu spol. NJNet (nově Nej.cz s.r.o.). Na ul. Smetanovy sady bude položeno 130 m vedení v trubce PE a osazeny 4 ks nových stožárů. Na ul. Skalky bude položeno 260 m vedení a osazeno 6 ks nových osvětlovacích stožárů. Všechny osvětlovací body budou osazeny stávajícími svítidly LED.