Kontakt
15.9.2023

Město plánuje revitalizaci zahrady u Mateřské školy na Komenského ulici. K úpravám dojde v zeleni, osazení nových herních prvků, opraveny budou zpevněné plochy a vybudovány nové plochy pro míčové hry a stezky.

Realizace: 2023

Předpokládané náklady: 3,6 mil. Kč bez DPH